Vážení klienti, milé klientky,
          dle nařízení vlády jsme nuceni při vstupu u každého klienta kontrolovat bezinfekčnost na viru SARS-CoV-2.
          Níže jsou popsána pravidla pro vstup, která jsou platná pro všechna vnitřní sportoviště od 1.11.2021
          Pokud nebudete mít žádný oficiální certifikát, ani test z odběrového místa, je možné si přinést svůj test a udělat ho u nás ve Studiu. Testy ze zaměstnání nejsou dle nařízení platné. Pro vstup do provozovny musí osoba splnit jednu z následujících podmínek:
1. osoba absolvovala nejdéle před 3 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
2. osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT)na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
3. osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně14 dní od dokončeného očkovacího schématu
4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV- 2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
5. osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.
Děkujeme za pochopení a podporu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

4 + two =