DĚTSKÉ KURZY

2022/2023

Ukázková lekce 22. září

Začínáme 29. září 2022

GYMNASTIKA PRO DĚTI

Pohybový kurz - věk 6 – 11 let

Lektor: Kateřina Jenšíková

Cílem našich lekcí je naučit děti nejen základům gymnastiky, moderní gymnastiky a sportovní přípravy, ale také všestrannému rozvoj lidského těla s prvky baletu, divadelního tance, akrobacie, a to jak s náčiním, tak i bez něj (švihadlo, obruč, stuha,
kužely).

Ukázková lekce 23. září

Začínáme 30. září 2022

TANEČNĚ POHYBOVÉ HRÁTKY

Tanečně pohybový kurz - věk 4 – 7 let

Lektor: Veronika Holujová

Chcete hravou formou seznámit Vaše nejmenší s prvními tanečními krůčky, láskou k hudbě, radosti z pohybu, naučit je správným základům držení těla anebo si najít nové kamarády? Na našich lekcích pro nejmenší klademe důraz na kreativitu, fantazii a uvolněnost. Tanečně pohybový kroužek pro nejmenší, je určen pro všechny děti ve věku 4-7 let. 

Ukázková lekce 27. září

Začínáme 4. října 2022

SPORTOVKY PRO DĚTI

Pohybový kurz - věk 2,5 – 5 let

Lektor: Petra Švárová

Zábavnou a hravou formou naučíme vaše nejmenší ratolesti lásce a radosti z pohybu, správným základům držení těla a koordinaci. Na každé lekci nabízíme množství pohybových her a aktivit, které přiměřeně odpovídají danému věku. Vedeme děti k vnímání rytmu, koordinaci a podporujeme kamarádské vazby mezi nejmenšími.