Děti

DĚTI

zapojte své ratolesti

Ukázková lekce 27.září

Začínáme pondělí 4. října 2021

STREET DANCE

Hip hop, break dance, capoeira

věk 6 - 9 let, 9 - 12 let, 12 - 15 let

Populární a mezi dětmi oblíbený Hip hop, break dance, capoeira. Street Dance je to popis tanečních stylů, které se vyvinuly mimo taneční studia, přímo v ulicích, školních dvorech a tanečních klubech. Vznikl ve spojených státech kolem roku 1970.

Ukázková lekce 28.září

Začínáme 5.října 2021

BALET PRO DĚTI

Taneční kurz - věk 5 - 12 let

Lekce je sestavena spolu s baletní hudbou tak, že se opakuje rámec obsahující rituály, které si děti postupně osvojují, znají a těší se na ně. Začíná se společným uvítáním, které tvoří baletní poklona, následuje hlavní baletní část, která je vyplněna různými aktivitami a hrou rozvíjející schopnosti a dovednosti dětí. Konec hodiny provází zklidnění, uvolnění a rozloučení, které opět tvoří společná baletní poklona.

Ukázková lekce 29.září

Začínáme 6.října 2021

GYMNASTIKA PRO DĚTI

Pohybový kurz - věk 7 – 12let

Cílem našich lekcí je naučit děti nejen základům gymnastiky, moderní gymnastiky a sportovní přípravy, ale také všestrannému rozvoj lidského těla s prvky baletu, divadelního tance, akrobacie, a to jak s náčiním, tak i bez něj (švihadlo, obruč, stuha,
kužely).