OBCHODNÍ PODMÍNKY

JAK TO U NÁS FUNGUJE

Změna obchodních podmínek s platností od 1.9.2022

 • zakoupení kreditu, slouží jako elektronická permanentka s platností 3 měsíců od připsání platby na účet
 • tato permanentka je vratná pouze z vážných lékařských důvodů doložených lékařskou zprávou a to ve výši 50% z nevyčerpané částky
 • nevyužité kredity se po uplynuté době 3 měsíců automaticky stornují

REZERVACE

 • Klienti si mohou individuální i skupinové lekce rezervovat on-line přes rezervační systém, kde je nutné se  nejprve nově zaregistrovat a po té přihlásit.
 • Veškeré skupinové lekce se konají pouze při minimálním počtu 5 osob.
 • Lekci lze rezervovat bez nutnosti mailového či telefonického potvrzení dané rezervace.
 • Při zrušení jednotlivé lekce organizátorem budete o této změně informováni prostřednictvím sms zprávy, telefonicky nebo e-mailem, ne však při nekonání lekce kvůli nenaplnění minimální kapacity osob na lekci.
 • Rezervace přes online rezervační systém je považována za závaznou!
 • Vyplnění elektronické přihlášky do daných kurzů je považována za závaznou  na celý školní rok.
 • Danou rezervaci můžete v den konání kurzu zrušit (viz Storno podmínky) přes online rezervační systém, sms zprávou, telefonicky nebo e-mailem a to maximálně 3 hodin před konáním lekce.
 • V rezervačním systému si lze zarezervovat  několik lekcí dopředu dle vašeho výběru i data. Klikněte prosím na kolonku ,,opakovat,, a otevře se Vám kalendář vybraných lekcí.
 • Na lekce je nutné se hlásit přes online rezervační systém i v případě, že máte zakoupenou permanentku!

PLATBY

 • Platby prosím zasílejte převodem na účet. Platba v hotovosti přímo na lekci je možná po předchozí domluvě (maximálně 5 hodin před začátkem konání dané lekce).
 • Do poznámky uveďte prosím jméno a příjmení účastníka, popř. název kurzu a jako variabilní symbol uveďte telefonní číslo vámi zadané při registraci.
 • Za vaši platbu získáte kredity, 1 kredit = 1 kč, které se Vám přičtou na vás účet v rezervačním systému. Za tyto kredity si dále budete rezervovat lekce.
 • Do  kurzů bude účastník přijat pouze po zaplacení dané částky, nejpozději 2 dny před zahájením kurzu

 • Nevybrané lekce kurzů nelze převádět do dalšího kurzu v následujícím školním roce.

 • Při zrušení lekce kurzu ze strany organizátora, má organizátor povinnost danou lekci nahradit. O tomto termínu budete informování minimálně 7 dní předem. 

 • Zmeškanou lekci si lze nahradit v jiném kurzu po domluvě s vedením studia Fitstep.cz nebo s lektorem během cyklu daného kurzu.

 • Kurzy pro děti se nekonají v době školních prázdnin a státních svátků. Veškeré nabízené kurzy budou otevřeny pouze při minimální účasti osob v daném kurzu.

 • Sleva 10% z kurzovného u druhého sourozence .

 • Pokud účastník nastoupí do kurzu později budou mu již uskutečněné lekce odečteny.

 • Platbu za více vybraných kurzů je možné po dohodě uhradit na dvě splátky.

STORNO PODMÍNKY

 • Za zmeškané lekce kurzů nelze vrátit peníze a ani je převádět a odečítat z jiných kurzů.

 • Kurzovné a permanentky mohou být vráceny pouze z vážných zdravotních důvodů po předložení lékařské zprávy a to 50% z nevyčerpaných lekcí/ zůstatku kreditů.

 • Rezervace na individuální i skupinové lekce se mohou zrušit nejpozději 5 hodin před jejím začátkem přes online rezervační systém, sms zprávou, telefonicky nebo e-mailem.
 • Při pozdním odhlášení a neúčasti na lekci se platí storno poplatek v plné výši vstupu.
 • Pokud si lekci zarezervujete nedopatřením, lze tuto akci bez jakékoliv sankce zrušit do 1 hodiny. 

OSTATNÍ

1. Odesláním elektronické přihlášky je vaše rezervace do kurzů (platí i pro ukázkovou lekci zdarma) závazná.  Zrušíte-li Vaši účast v kurzu v jeho průběhu, nemůžeme Vám peníze vrátit.

2. Odesláním přihlášky do kurzů a registrací do rezervačního systému udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, provozovateli Fitstep.cz k tomu, aby Vaše údaje zpracoval a archivoval k interním potřebám. Tento souhlas udělujete na dobu 10 let a můžete ho kdykoli odvolat, písemně na adrese V Sadě 1505, Vlašim, nebo emailem. Fitstep.cz osobní údaje neposkytuje třetím stranám.

3. Naše lekce, kurzy  a příležitostné akce dokumentují námi pověřené osoby, fotografové či kameramani. Fotografie a videa zachycující účastníky lekcí, kurzů či akcí mohou být použité k propagačním účelům.

4. Vyhrazujeme si právo z výjimečných důvodů změnit rozvrh – tedy den a čas kurzu/ lekce.

5. Svrchní oblečení a zavazadla se odkládají v šatně. Do cvičebního sálu není vhodné vnášet kabáty, bundy a jakákoliv zavazadla.

6. Jste-li účastníkem kurzu, jsou pro vás závazná nejen obecná společenská pravidla, ale i pokyny lektora a jeho spolupracovníků. Opakované hrubé přestupky můžou být důvodem k vyloučení z kurzu,  bez nároku na náhradu kurzovného.

7. Fotografovat či pořizovat audio a videozáznamy v průběhu lekcí je možné jen se souhlasem vyučujícího.

8. Používat mobilní telefon v průběhu výuky není vhodné. Neobejdete-li se bez telefonu, zajistěte prosím, aby ostatní nerušilo jeho vyzvánění a jiné zvuky.

9. V prostoru studia se nekouří

11. Všichni účastníci kurzů pro děti a mládež do 18 let, mají konzumaci alkoholických nápojů zakázanou.

12. Doporučení obsažená v těchto podmínkách jsou závazná.

13. Pokud účastník nastoupí do kurzu později budou mu již uskutečněné lekce odečteny.

14. Platbu za více vybraných  kurzů je možné po dohodě uhradit na dvě splátky.

15. U dětských  kurzů bude účastník přijat pouze po  zaplacení dané částky, nejpozději 2 dny před zahájením kurzu.

16. Do kurzů pro dospělé bude účastník přijat po zaplacení dané částky, nejpozději 2 dny před zahájením kurzu.

17. Kurzy pro děti se nekonají v době školních prázdnin a státních svátků. Veškeré nabízené kurzy budou otevřeny pouze při minimální účasti  osob v konkrétním daném kurzu.

18. Odesláním elektronické přihlášky do kurzů a rezervací na individuální a skupinové lekce účastník stvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a akceptuje jej.

Platí od: 1.9.2022

UPOZORNĚNÍ

 1. Účastník individuálních, skupinových lekcí, kurzů pod vedením kvalifikovaných lektorů prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se lekce, kurzu účastní na vlastní odpovědnost a vlastní riziko.
 2. Intenzitu pohybu si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.
 3. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a informovat o nich lektora před začátkem činnosti (v případě, že ji lékař povolí). Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy a úrazy vzniklé během lekce nebo kurzu, či bezprostředně po ní v celém areálu studia. Osobám mladším 18-ti let je účast na lekcích dovolená jen v doprovodu a na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby. Pohyb dětí v prostorech konání lekce je výlučně na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby, která dítě na lekci doprovází.
 4. Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené dětmi bez dozoru. Taktéž za osobní věci odložené v šatně si zodpovídá účastník kurzu.
 5. Účastník kurzu je povinný dbát pokynů lektora a vstupovat do prostorů ve vhodném sportovním oblečení a obuvi.
 6. Odesláním elektronické přihlášky do kurzů a rezervací na individuální a skupinové lekce účastník stvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a akceptuje jej.

Platí od: 1.9.2022