Centrum zdravého pohybu pro děti a dospělé

OBCHODNÍ PODMÍNKY

JAK TO U NÁS FUNGUJEZměna obchodních podmínek s platností od 1.9.2023

 • zakoupení kreditu, slouží jako elektronická permanentka s platností 3 měsíců od připsání platby na účet
 • tato permanentka je vratná pouze z vážných lékařských důvodů doložených lékařskou zprávou a to ve výši 50% z nevyčerpané částky
 • nevyužité kredity se po uplynuté době 3 měsíců automaticky stornují
 • zakoupení kreditu, slouží jako elektronická permanentka s platností 3 měsíců od připsání platby na účet, jeho minimální hodnota dobití je 500 kč
 • tato permanentka je vratná pouze z vážných lékařských důvodů doložených lékařskou zprávou a to ve výši 50% z nevyčerpané částky
 • nevyužité kredity se po uplynuté době 3 měsíců automaticky stornují

 

REZERVACE

 • Klienti si mohou individuální i skupinové lekce rezervovat on-line přes rezervační systém, kde je nutné se  nejprve nově zaregistrovat a po té přihlásit.
 • Lekci lze rezervovat bez nutnosti mailového či telefonického potvrzení dané rezervace.
 • Při zrušení jednotlivé lekce organizátorem budete o této změně informováni prostřednictvím sms zprávy, telefonicky nebo e-mailem.
 • Rezervace přes online rezervační systém je považována za závaznou!
 • Vyplněná a odeslaná elektronická přihláška do daných kurzů je považována za závaznou.
 • Rezervace na individuální a skupinové lekce můžete vytvořit / stornovat (viz Storno podmínky) přes online rezervační systém, sms zprávou, telefonicky nebo e-mailem a to maximálně 72 hodin před konáním dané lekce.
 • V rezervačním systému si lze zarezervovat  několik lekcí dopředu dle vašeho výběru i data. Klikněte prosím na kolonku ,,opakovat,, a otevře se Vám kalendář vybraných lekcí.
 • Na lekce je nutné se hlásit přes online rezervační systém i v případě, že máte zakoupenou permanentku!

 

PLATBY

 • Platby prosím zasílejte převodem na účet. Platba v hotovosti přímo na lekci je možná po předchozí domluvě (maximálně 72 hodin před začátkem konání dané lekce).
 • Do poznámky uveďte prosím jméno a příjmení účastníka, popř. název kurzu a jako variabilní symbol uveďte telefonní číslo vámi zadané při registraci.
 • Za vaši platbu získáte kredity, 1 kredit = 1 kč, které se Vám přičtou na vás účet v rezervačním systému. Za tyto kredity si dále budete rezervovat lekce.
 • Do  kurzů bude účastník přijat pouze po zaplacení dané částky, nejpozději 5 dní před zahájením kurzu
 • Nevybrané lekce kurzů nelze převádět do dalšího kurzu v následujícím školním roce.
 • Při zrušení lekce kurzu ze strany organizátora, má organizátor povinnost danou lekci nahradit. O tomto termínu budete informování minimálně 7 dní předem.
 • Zmeškanou lekci si lze nahradit v jiném kurzu po domluvě s vedením studia Fitstep.cz nebo s lektorem během cyklu daného kurzu.
 • Kurzy pro děti se nekonají v době školních prázdnin a státních svátků. Veškeré nabízené kurzy budou otevřeny pouze při minimální účasti 8 osob v daném kurzu.
 • Sleva 10% z kurzovného u druhého sourozence .
 • Pokud účastník nastoupí do kurzu později budou mu již uskutečněné lekce odečteny.
 • Platbu za více vybraných kurzů je možné po dohodě uhradit na dvě splátky.

 

STORNO PODMÍNKY

 • Za zmeškané lekce kurzů nelze vrátit peníze a ani je převádět a odečítat z jiných kurzů.
 • Kurzovné a permanentky mohou být vráceny pouze z vážných zdravotních důvodů po předložení lékařské zprávy a to 50% z nevyčerpaných lekcí/ zůstatku kreditů.
 • Rezervace na individuální i skupinové lekce se mohou vytvořit / stornovat nejpozději 72 hodin před jejím začátkem přes online rezervační systém, sms zprávou, telefonicky nebo e-mailem.
 • Při pozdním odhlášení a neúčasti na lekci se platí storno poplatek v plné výši vstupu.
 • Pokud si lekci zarezervujete nedopatřením, lze tuto akci bez jakékoliv sankce zrušit do 1 hodiny.

 

OSTATNÍ

 • Odesláním elektronické přihlášky je vaše rezervace do kurzů (platí i pro ukázkovou lekci zdarma) závazná.  Zrušíte-li Vaši účast v kurzu v jeho průběhu, nemůžeme Vám peníze vrátit.
 • Odesláním přihlášky do kurzů a registrací do rezervačního systému udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, provozovateli Fitstep.cz k tomu, aby Vaše údaje zpracoval a archivoval k interním potřebám. Tento souhlas udělujete na dobu 10 let a můžete ho kdykoli odvolat, písemně na adrese V Sadě 1505, Vlašim, nebo emailem. Fitstep.cz osobní údaje neposkytuje třetím stranám.
 • Naše lekce, kurzy  a příležitostné akce dokumentují námi pověřené osoby, fotografové či kameramani. Fotografie a videa zachycující účastníky lekcí, kurzů či akcí mohou být použité k propagačním účelům.
 • Vyhrazujeme si právo z výjimečných důvodů změnit rozvrh – tedy den a čas kurzu/ lekce.
 • Svrchní oblečení a zavazadla se odkládají v šatně. Do cvičebního sálu není vhodné vnášet kabáty, bundy a jakákoliv zavazadla.
 • Jste-li účastníkem kurzu, jsou pro vás závazná nejen obecná společenská pravidla, ale i pokyny lektora a jeho spolupracovníků. Opakované hrubé přestupky můžou být důvodem k vyloučení z kurzu,  bez nároku na náhradu kurzovného.
 • Fotografovat či pořizovat audio a videozáznamy v průběhu lekcí je možné jen se souhlasem vyučujícího.
 • Používat mobilní telefon v průběhu výuky není vhodné. Neobejdete-li se bez telefonu, zajistěte prosím, aby ostatní nerušilo jeho vyzvánění a jiné zvuky.
 • V prostoru studia se nekouří.
 • Všichni účastníci kurzů pro děti a mládež do 18 let, mají konzumaci alkoholických nápojů zakázanou.
 • Doporučení obsažená v těchto podmínkách jsou závazná.
 • U dětských  kurzů bude účastník přijat pouze po  zaplacení dané částky, nejpozději 5 dny před zahájením kurzu.
 • Do kurzů pro dospělé bude účastník přijat po zaplacení dané částky, nejpozději 5 dny před zahájením kurzu.
 • Kurzy pro děti se nekonají v době školních prázdnin a státních svátků. Veškeré nabízené kurzy budou otevřeny pouze při minimální účasti  osob v konkrétním daném kurzu.
 • Odesláním elektronické přihlášky do kurzů a rezervací na individuální a skupinové lekce účastník stvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a akceptuje jej.

Platí od: 1.9.2023

 

UPOZORNĚNÍ

 1. Účastník individuálních, skupinových lekcí, kurzů pod vedením kvalifikovaných lektorů prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se lekce, kurzu účastní na vlastní odpovědnost a vlastní riziko.
 2. Intenzitu pohybu si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.
 3. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a informovat o nich lektora před začátkem činnosti (v případě, že ji lékař povolí). Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy a úrazy vzniklé během lekce nebo kurzu, či bezprostředně po ní v celém areálu studia. Osobám mladším 18-ti let je účast na lekcích dovolená jen v doprovodu a na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby. Pohyb dětí v prostorech konání lekce je výlučně na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby, která dítě na lekci doprovází.
 4. Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené dětmi bez dozoru. Taktéž za osobní věci odložené v šatně si zodpovídá účastník kurzu.
 5. Účastník kurzu je povinný dbát pokynů lektora a vstupovat do prostorů ve vhodném sportovním oblečení a obuvi.
 6. Odesláním elektronické přihlášky do kurzů a rezervací na individuální a skupinové lekce účastník stvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a akceptuje jej.

Platí od: 1.9.2023