Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

JAK TO U NÁS FUNGUJE

REZERVACE

 • Nově si naši klienti budou jednotlivé hodiny rezervovat on-line přes rezervační systém do kterého je potřeba se na poprvé zaregistrovat a po té přihlásit..
 • Skupinové lekce se budou konat při minimálním počtu 3 os.
 • Lekci lze rezervovat bez nutnosti mailového či telefonického potvrzení dané rezervace.
 • Při zrušení jednotlivé lekce organizátorem budete o této změně informováni prostřednictvím sms zprávy, telefonicky nebo e-mailem.
 • Rezervace přes online rezervační systém je považována za závaznou!
 • Danou rezervaci můžete v den konání kurzu zrušit (viz Storno podmínky) přes online rezervační systém, sms zprávou nebo telefonicky, nelze však e-mailem!
 • V rezervačním systému si lze zarezervovat  několik lekcí dopředu dle vašeho výběru i data. Klikněte prosím na kolonku ,,opakovat,, a otevře se Vám kalendář lekcí vybraných kurzů.
 • Na lekce je nutné se hlásit přes online rezervační systém i v případě, že máte zakoupenou permanentku!

PLATBY

 • Platby prosím zasílejte převodem na účet! Platba v hotovosti přímo na lekci je možná po předchozí domluvě.
 • Do poznámky uveďte prosím příjmení účastníka, název kurzu a jako variabilní symbol uveďte své telefonní číslo.
 • Za vaše zaplacené peníze získáte kredity, které se Vám přičtou na vás účet v rezervačním systému. Za tyto kredity si dále budete rezervovat lekce.
 • Do dětských kurzů bude účastník přijat pouze po zaplacení dané částky, nejpozději od zápisu do první lekce.

 • Nevybrané lekce nelze převádět do dalšího kurzu v daném školním roce.

 • Můžete si nahradit max. 3 neodcvičené lekce. Pokud si náhradu nestíháte vybrat osobně, můžete si za zmeškané lekce přivést kamarádku.

 • Zmeškanou lekci si lze nahradit v jiném kurzu po domluvě s vedením studia Fitstep.cz nebo s lektorem během cyklu daného kurzu.

 • Kurzy pro děti se nekonají v době školních prázdnin a státních svátků. Veškeré nabízené kurzy budou otevřeny pouze při minimální účasti 8 ti osob v daném kurzu.

 • Sleva 10% z kurzovného u druhého sourozence .

 • Pokud účastník nastoupí do kurzu později budou mu již uskutečněné lekce odečteny.

 • Platbu za více vybraných kurzů je možné po dohodě uhradit na dvě splátky.

 • Do kurzů pro dospělé bude účastník přijat po zaplacení dané částky, nejpozději 2 dny před zahájením kurzu.

STORNO PODMÍNKY

 • Za zmeškané lekce nelze vrátit peníze a ani je převádět a odečítat z jiných kurzů.

 • Kurzovné se vrací pouze z vážných zdravotních důvodů po předložení lékařské zprávy a to 50% z nevyčerpaných lekcí.

 • Rezervace na lekce se ruší nejpozději 5 hodin před jejím začátkem přes online rezervační systém. Můžete také sms zprávou, telefonicky i e-mailem!
 • Při pozdním odhlášení a neúčasti na lekci se platí storno poplatek v plné výši vstupu!
 • Pokud si lekci zarezervujete nedopatřením, lze tuto akci bez jakékoliv sankce zrušit do 1 hodiny. 

OSTATNÍ

 • 1. Vaše rezervace do kurzů (neplatí pro ukázkovou lekci zdarma) je závazná. Odhlásit se můžete ještě před zahájením kurzů – stornovací poplatek ale je 20% z kurzovného (neplatí pro OPEN CLASS lekce). Zrušíte-li Vaši účast v kurzu v jeho průběhu, nemůžeme Vám peníze vrátit.

  2. Odesláním přihlášky udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, provozovateli Fitstep.cz k tomu, aby Vaše údaje zpracoval a archivoval k interním potřebám. Tento souhlas udělujete na dobu neurčitou a můžete ho kdykoli odvolat, písemně na adrese V Sadě 1505, Vlašim, nebo emailem. Fitstep.cz osobní údaje neposkytuje třetím stranám.

  2a. Naše akce příležitostně dokumentují námi pověření fotografové či kameramani. Fotografie a videa zachycující účastníky kurzů či akcí mohou být použité k propagačním účelům.

  3. Hodiny, které nenavštívíte, Vám z kurzovného (pokud není předem domluveno jinak) neodečteme. Nicméně v případě, že je to možné, Vám nabídneme náhradní termín lekce.

  • Zmeškanou lekci si lze nahradit v jiném kurzu po domluvě s vedením studia Fitstep.cz nebo s lektorem během cyklu daného kurzu.
  • Pokud si náhradu nestíháte vybrat osobně, můžete si za zmeškané lekce přivést další osobu.
  • Nevybrané lekce nelze převádět do dalšího trimestru.

  4. Vyhrazujeme si v nutných a výjimečných případech změnit rozvrh – tedy den a čas taneční a fitness lekce.

  5. Každý účastník tanečního kurzu i host musí být na taneční lekce i akce vhodně oblečený.

  6. Svrchní oblečení a zavazadla si odložte v šatně. Do sálů není vhodné vnášet kabáty, bundy a jakákoliv zavazadla s  výjimkou dámské kabelky.

  7. Jste-li účastníkem kurzu, jsou pro vás závazná nejen obecná společenská pravidla, ale i pokyny vyučujícího a jeho spolupracovníků. Opakované hrubé přestupky můžou být důvodem k vyloučení z kurzu,  bez nároku na náhradu kurzovného.

  8. Fotografovat či pořizovat audio a videozáznamy v průběhu lekcí je možné jen se souhlasem vyučujícího.

  9. Používat mobilní telefon v průběhu výuky není vhodné. Neobejdete-li se bez telefonu, zajistěte prosím, aby ostatní nerušilo jeho vyzvánění a jiné zvuky.

  10. V tanečním sále se nekouří. V přilehlých prostorech jsou zřízeny místa vyhrazená pro kouření, netýká se to účastníků kurzů pro mládež, kterým se kouření nepovoluje ani se souhlasem rodičů.

  11. Všichni účastníci kurzů pro mládež, bez ohledu na věk, mají konzumaci alkoholických nápojů zakázanou.

  12. Doporučení obsažená v těchto podmínkách chápou účastníci kurzů a jejich hosté jako závazná.

  13. Pokud účastník nastoupí do kurzu později budou mu již uskutečněné lekce odečteny.

  14. Platbu za více vybraných  kurzů je možné po dohodě uhradit na dvě splátky.

  15. U dětských  kurzů bude účastník přijat pouze po  zaplacení dané částky, nejpozději od zápisu  do první lekce !!!

  16. Do kurzů pro dospělé bude účastník přijat po zaplacení dané částky, nejpozději 2 dny před zahájením kurzu !!!

  17. Kurzy pro děti se nekonají v době školních prázdnin a státních svátků. Veškeré nabízené kurzy budou otevřeny pouze při minimální účasti 8 ti osob v daném kurzu!

  18. Přihlášením do kurzů účastník stvrzuje, že se s tímto řádem tanečních kurzů seznámil a akceptuje jej.

  Platí od: 04. listopadu 2019

UPOZORNĚNÍ

 1. Účastník cvičebních lekcí, pod vedením kvalifikovaných lektorů prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se cvičení účastní na vlastní odpovědnost a vlastní riziko.
 2. Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.
 3. Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a informovat o nich lektora před začátkem činnosti (v případě, že ji lékař povolí). Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.
 4. Osobám mladším 18-ti let je účast na lekcích dovolená jen v doprovodu a na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby. Pohyb dětí v prostorech konání lekce je výlučně na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby, která dítě na lekci doprovází.
 5. Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené dětmi bez dozoru. Taktéž za osobní věci odložené v šatně si zodpovídá účastník kurzu.
 6. Účastník kurzu je povinný dbát pokynů lektora a vstupovat do prostorů ve vhodném sportovním oblečení a obuvi.
 7. Účastník zaplacením kurzu vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.

Platí od: 04. listopadu 2019