Centrum zdravého pohybu pro děti a dospělé

PILATES

Krásné a pevné tělo

formou OPENCLASS

Pro koho je Pilates

Pilates Clinic Method vychází ze správných a fyziologických nastavení a pozic těla. Díky tomu je tato metoda vhodná nejen pro nápravu špatných pohybových návyků, bolestí zad, vadného držení těla, ale také pro jejich prevenci a především pak pro zdravé a efektivní posílení celého těla. Jsem oprávněna cvičit i s klienty od mládeže po seniory, s lidmi s omezením krevního tlaku, s nadváhou. Veškeré cviky jsem schopna modifikovat pro hyperlordotiky, hyperkyfotiky, skoliotiky, … , kteří mají jiné rozložení svalové síly/slabosti.

Pro koho je Pilates

Je cvičením, díky kterému příznivě ovlivníme postavení páteře, spolupráci svalových skupin a náprava svalových dysbalancí způsobených jednostranným přetěžováním těla každodenními činnostmi a špatnými pracovními pozicemi.

Je cvičením, kterým uvolníme svalové struktury v okolí bederní páteře, která bývá velmi často přetěžována špatným držením těla, a proto bývá jako první postihována výhřezem ploténky. Zároveň posílíme hluboké břišní svalstvo, které působí právě na bederní oblast protektivně. Zaktivujeme a posílíme střed těla (core).

Je cvičením, které zlepšuje pohyblivost, ale zároveň stabilitu kloubů, je vhodným nástrojem pro jejich správnou funkčnost, úpravu hypermobility kloubů, prevence vzniku artrotických změn kloubů.

Je cvičením, které nás naučí správně pracovat s pánevním dnem, které hraje důležitou roli nejen v životních milnících žen, ale i mužů. Jeho dobrou funkčností můžeme předejít inkontinenci, které nejsou vzácností u obou pohlaví.

Je cvičením, kde pracujeme s bránicí nejen pro pocitově lepší dýchání, ale i funkčně, kdy dochází ke zvětšení plicního objemu. Zároveň pozitivně ovlivníme postavení bránice, které tak působí preventivně proti pálení žáhy. I bránice má svůj opodstatněný význam pro relaxaci beder.